အင္ၾကင္းေက်ာက္

December 19, 2016

အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ား အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေန

လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းမွာအသံုးျပဳမႈနည္းပါးေနတဲ့ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားကို အေခ်ာထည္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနတယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းမေဝးမွာ ႏြားထိုးႀကီး မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ထူးေအာင္ ေမးျမန္းတဲ့အင္ၾကင္းေက်ာက္ တူးေဖာ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ကုိ သိလိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျဖၾကားသြားတာပါ။ "ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း အပိုင္းအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ဖို႔ နည္း ပညာလိုအပ္ခ်က္ရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးနဲ႔စက္ကိရိယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏျမင့္မားျခင္း၊ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳမႈ နည္းပါးၿပီး ျပည္ပဝယ္လက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေခ်ာၾကမ္း (Semi-finish) အဆင့္ျပဳျပင္ၿပီး အင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြကို တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ေျဖေလ်ာ့ခြင့္ျပဳတဲ့ အေျခအေနသာရွိပါတယ္"လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ ေပးသြင္းရမယ့္ ဓာတ္သတၱဳခြန္ ၂ ရာခိုင္နႈန္းနဲ႔ ခြဲေဝမႈအခ်ိဳး ၈.၂၅ ရာခိုင္နႈန္း အျပင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ေပါက္ေစ်း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို ေပးသြင္းၿပီးပါက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ေစ်းနႈန္းေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးျခင္းေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up