အင္းေလးကန္ ေရခန္းေျခာက္လာ

April 20, 2016

အင္းေလးကန္ ေရခန္းေျခာက္လာ (ဓာတ္ပံု)

အင္းေလးကန္ ေရခန္းေျခာက္လာ (ဓာတ္ပံု) ဒီဗီြဘီ အင္းေလးကန္ ဟဲယားရြာမဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီး အင္းတိန္ရြာမေခ်ာင္း ေရနည္းပါးလာတာကို ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔ကေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ( ဓာတ္ပံု ထြန္းထြန္းသိန္း)
6 years Ago
Up