အင္းယားလမ္း

April 13, 2019

အင္းယားလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ျမင္ကြြင္း (သတင္းဓာတ္ပံု)

ဒီႏွစ္သႀကၤန္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ေနရာ ၅ ခုကို က်င္းပခြင့္ျပဳေပးထားရာမွာ အင္းယားလမ္းရွိ ျမန္မာ့ရိုးရာ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကေတာ့ ပထမဆံုး အႀကိမ္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး အစဥ္ကားဆံုး ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အင္းယားလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို ဇုန္ ၉ ဇုန္ ခဲြျခားထားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ မ႑ပ္အပါအဝင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း စတဲ့ တုိင္းရင္းသား ၈ မ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ မ႑ပ္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ားျပည္သူေတြ ေရကစားဖို႔ အုန္းလက္မ႑ပ္ေလးေတြလည္း စီစဥ္ထားၿပီး စားေသာက္ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္လည္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။
3 years Ago
Up