အင္းစိန္ႏွင့္ မႏၲေလး အက်ဥ္းေထာင္၌  လူနာတင္ယာဥ္ ၁ စီးစီသာရွိ

August 30, 2018

အင္းစိန္ႏွင့္ မႏၲေလး အက်ဥ္းေထာင္၌  လူနာတင္ယာဥ္ ၁ စီးစီသာရွိ

ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး အက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခုမွာ လူနာတင္ကား တစီးစီ ရွိတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပရင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွာ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ၃ ခု၊ က အဆင့္အက်ဥ္းေထာင္ ၃၀ ခု၊ ခ အဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ၁၀ ခု၊ အခ်ဳပ္ေထာင္ ၆ ခုနဲ႔ အလုပ္စခန္း ၄၈ခု ရွိၿပီး အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တို႔မွာ လႉဒါန္းထားေသာ လူနာတင္ယာဥ္ တစီးဆီသာ ရွိၿပီးေတာ့ က်န္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ တခုႏွင့္ က အဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ၃၀ ခုကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း ခ အဆင့္အက်ဥ္းေထာင္ ၁၀ခုႏွင့္ အခ်ဳပ္ေထာင္ ၆ခုကို ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း အလုပ္စခန္း ၄၈ ခုကို တတိယဦးစားေပးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ႐န္ပံုေငြမွာ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရင္း အက်ဥ္းေထာင္အဆင့္အလိုက္ လူနာတင္ယာဥ္ေတြ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေရး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up