အင္ဒုိနီးရွားရဲ ဖမ္းဆီး

February 18, 2017

လူ၀ံတေကာင္ကုိ သတ္ျဖတ္ခ်က္စားခဲ့သူမ်ားကုိ အင္ဒုိနီးရွားရဲ ဖမ္းဆီး

အင္ဒိုနီးရွား ရဲေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားေတြကို လူဝံတေကာင္ကို သတ္ျဖတ္ ခ်က္စားခဲ့မႈနဲ႔ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေဘာ္နီယို လူဝံတေကာင္ အသတ္ခံရမႈအတြက္ တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အုပ္စုက သတ္ျဖတ္သူေတြကို ေဝဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဘာ္နီယို လူဝံမ်ိဳးကို မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးမ်ိဳးစိတ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ေႏွာင္းပိုင္းက စိုက္ခင္းထဲ လမ္းမွား ေရာက္လာတဲ့ လူဝံတေကာင္ကို ဆီအုန္း စိုက္ခင္း လုပ္သားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက သတ္ျဖတ္ ခ်က္စားခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံ မီဒီယာက အစီရင္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမႈကို ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သတ္ျဖတ္သူေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ အျပစ္ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ေတြနဲ႔ ရဲေတြကို ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ ေဘာ္နီယို လူဝံ ရွင္သန္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဆက္ဆံေရး အရာရွိ မြန္ေတရာဒို ဖ႐ိုက္ဒ္မန္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေမးဖို႔ လူဆယ္ေယာက္ကို ရဲေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔ ဖမ္းခဲ့ပါတယ္။ သံသယရွိသူ အားလံုးဟာ လူဝံကို ပစ္ခတ္ ခုတ္ထစ္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ခဲ့တဲ့ အမႈကို က်ဴးလြန္တဲ့ အုပ္စု လူေတြခ်ည္းပဲလို႔ ကာပူအပ္စ္ ရဲခ်ဳပ္ ဂ်ဴခိမန္ စီတူမိုရန္က ေျပာပါတယ္။ ေဘာ္နီယို လူဝံေတြကို အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ေတြ႔ရၿပီး အမဲလိုက္မႈနဲ႔ စားက်က္ေျမ ဆံုးရံႈးမႈေတြေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား မ်ိဳးသုဥ္းမယ့္ေဘးကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံထားရ ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ က်ဴးလြန္သူဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ထိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ ခံရႏိုင္ပါတယ္။
4 years Ago
Up