အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးကို အေျခခံသည့္

January 22, 2018

အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးကို အေျခခံသည့္ သင္႐ုိးညြန္တမ္းသစ္ သင္ၾကားေပးမည္

လာမယ့္ ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ သင္႐ုိးညြန္တမ္းအသစ္ေတြ သင္ၾကားေပးမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး ေျပာတာပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ေဒၚထုေမ တင္သြင္းတဲ့ အ႒မတန္း(Grade-9) ကစၿပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာကို ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးပါတဲ့ (4 Skill- Reading, Writing, Speaking, Listenin)ပါတဲ့ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးဖုိ႔ အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားတာမွာ အခုထည့္သြင္း ေျဖဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပထမတန္းကေန ဒြါဒသမတန္းထိ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ သင္႐ိုးညြန္းတမ္း အသစ္ေတြကို သင္ၾကားနည္းစနစ္အသစ္ေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမတန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္စာစြမ္း ရည္ ၄ မ်ဳိး သင္႐ိုးညြန္းတမ္းအသစ္ကို ေရးဆြဲထားၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လနဲ႔ ဧၿပီလေတြမွာ သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ “ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ႏွစ္မွာ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မွာ တတိယန္းနဲ႔ ဆ႒မတန္း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ စတုတၳတန္း၊ သတၱမတန္းနဲ႔ ဒသမတန္း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ မွာ ပဥၥမတန္း၊ အ႒မတန္းနဲ႔ ဒြါဒသမတန္းနဲ႔ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မွာ န၀မတန္းနဲ႔ ဧကဒသမတန္း တို႔အတြက္ သင္႐ုိးညြန္းတမ္းအသစ္ေတြကို ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားၿပီး သင္တန္းေတြပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒီလို သင္ၾကားေပးတာေၾကာင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးတဲ့အခါ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို အတုိင္းအတာတခုအထိ ထိေရာက္စြာ ေရးသားေျပာဆုိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ေဒၚထုေမ တင္သြင္းတဲ့ အ႒မတန္း (Grade-9) ကစၿပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာကို ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိးပါတဲ့ (4 Skill- Reading, Writing, Speaking, Listenin)ပါတဲ့ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားေပးဖုိ႔ အဆိုကိုလည္း မွတ္တမ္းအျဖစ္ပဲ ထားသင့္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျပန္လည္ေျဖဆိုတဲ့အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာမွာ ကန္႔ကြက္မဲ မ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုမွာလည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up