အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲဟာ ေရရွည္ဆင္ႏႊဲရမည္ စစ္ပြဲျဖစ္ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ေျပာ | DVB