အဂတိလိုက္စားမႈ

June 21, 2019

တြံေတးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကုိ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္တိုင္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးမိုးခိုင္ထြန္းကုိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ နဲ႔ အမႈဖြင့္လွစ္ အေရးယူထားတယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္က ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ခေလာက္ခ်ိဳက္ကြင္း ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ ၁၅၂၊ ခေလာက္ခ်ိဳက္ကြင္း၊ ဦးပိုင္ (၈/က) ဧရိယာ ၂၀.၈၂ ဧကကို ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဖြဲ႔စည္းတဲ့ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔နဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြ အမွန္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၂၀  ေပးခဲ့ရျခင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔အဖြဲ႔ဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့အျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းအား အေရးယူေပးဖုိ႔ ေကာ္မရွင္ကုိ နစ္နာသူက တိုင္ၾကားခဲ့တာပါ။ တုိင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးမိုးခိုင္ထြန္းဟာ နစ္နာသူထံမွ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွာ တိုင္ၾကားစာေရးသားေပးဖုိ႔ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းနဲ႔ တင္ျပလိုတဲ့ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာမွာ ထပ္မံထည့္သြင္းေပးဖုိ႔အတြက္ ၂၅-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၂၀ တို႔ကို ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (ပ/၅၃၈၃) ဦးမိုးခိုင္ထြန္းကုိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ တြံေတးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ ဇြန္ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လုိ႔ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
3 years Ago

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ အမည္ခံ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္မႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ဟု ထုတ္ျပန္

ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕မွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ အမည္ခံ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္တာေတြဟာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ မရွိသလုိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔လည္း အက်ံဳးဝင္မႈ မရွိေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ၇-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ယင္းဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ-၅၊ ပုဒ္မ ၁၄ အထိ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ အဂတိတိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၆ ႏွင့္ ပုငဒ္မ-၁၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပို္င္ခြင့္ေတြကို က်င့္သံုးၿပီး အသိပညာေပးေရး အဂတိတိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ခ်မွတ္ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြအပါအဝင္ ျပည္သူတရပ္လုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ေကာ္မရွင္႐ံုးအား ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲ (ရန္ကုန္) နဲ႔ ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲ (မႏၱေလး) တို႔ကိုသာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကိုသာ အပ္ႏွင္းထားတာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲေတြ ဖြင့္လွစ္တာနဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တာေတြကုိ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေကာ္မရွင္ကသာ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago

May 21, 2019

ေျမာင္းျမၿမဳိ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အေရးယူ

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာ (ယခု ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္) ေဒၚမာလာတင္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒနဲ႔ အမႈဖြင့္ အေရးယူလိုက္တယ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က  သတင္းထုတ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာမွာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚမာလာတင္ဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခက္အခဲအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ လာဘ္ေငြရယူခဲ့တယ္ဆိုၿပီး အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္ၾကားခဲ့တဲ့အမႈ ေကာ္မရွင္က အေရးယူလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္ၾကားစာအရ ေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မွ ေခ်းေငြေပးဆပ္ဖို႔ က်န္တဲ့ ေတာင္သူ ၁၁ ဦးရဲ႕ တဦးခ်င္း ျပန္ေပးဆပ္တဲ့ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၅၄၁၁၀၀၀ နဲ႔ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအတိုး အပိုေဆာင္းေပးရေငြ က်ပ္ ၇၇၀၅၅၀ ကို မန္ေနဂ်ာ ေဒၚမာလာတင္က ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လက္ခံရယူ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚမာလာတင္အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ ေမလ ၂၁ ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တရားစြဲဆို အေရးယူဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
4 years Ago
More News
Up