အခန္းက႑

September 9, 2018

အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္မႈ အခန္းက႑ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္လို ျမႇင့္တင္မလဲ

“ကိုတာစနစ္ကို အန္တီတို႔ လက္မခံဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း လက္မခံဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အရည္အခ်င္း (skill) ျမင့္ရင္  ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မကဘူး။ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း ရတယ္” အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က မၾကာေသးခင္က မီဒီယာမွာ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေရး လႈပ္ရွားသူေတြၾကား NLD အစိုးရရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေရး အျမင္သေဘာထားအေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ဆူညံခဲ့ပါတယ္။ NLD အစိုးရရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေရး အျမင္သေဘာထားအေပၚ အမွန္တကယ္ အာ႐ံုစိုက္လာၾကတာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသခံေတြနဲ႔ စကားဝိုင္းမွာ စတင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ စကားဝိုင္းမွာ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျပတ္ျပတ္သားသား အမ်ဳိးသားတေယာက္က ပိုၿပီးေတာ့ ေတာ္ေနပါတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးကို ဦးစားေပးတာဟာ အလုပ္အတြက္၊ လုပ္ငန္းအတြက္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး”လို႔ ေထာက္ျပ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး NLD မွာ အရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္တဲ့ မူဝါဒရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာကေန NLD ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေရးမူဝါဒအေပၚ အမ်ဳိးသမီးေတြ အာ႐ံုစိုက္လာၾကတာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရရွိထားတဲ့ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကိုၾကည့္ရင္ အမ်ဳိးသမီး ပါဝင္ေရးကို ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းေပးတာထက္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပးတာက ပိုၿပီး အဓိကက်တယ္ဆုိတဲ့ အျမင္သေဘာထား ရွိေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။ “ေဒၚစု ေျပာသလုိပဲ အမ်ဳိးသမီးေတြကို skill (အရည္အခ်င္း) ျမႇင့္ေပးပါတဲ့။ အမ်ဳိးသမီးေတြက အရည္အခ်င္း တုိးတက္လာလို႔ရွိရင္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က သူတုိ႔ကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ အေပၚကို တင္ေပးလိုက္မွာပဲ” လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ကလည္း ေျပာျပပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္လာေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းျခင္းထက္ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ေတြကတဆင့္ ပိုမုိပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ စိုင္းျပင္းေနတဲ့ အာဏာရပါတီအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ အရည္အခ်င္းနဲ႔ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေအာင္ လံုေလာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနၿပီလား ဆုိတာလည္း တဖက္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ထူးျခားခ်က္တခုကေတာ့ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တုိင္းအဆင့္မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမႉးေတြဟာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွာ အဖဲြ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ (Executive Committee Member) တာဝန္ေပးအပ္ခံရတာ ျဖစ္လုိ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝးေတြကို တက္ေရာက္ခြင့္၊ မဲေပးခြင့္ရွိၿပီး ဗဟုိအဆင့္မွာလည္း ပံုမွန္ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ေတြလို ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္စရာမလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ (Central Committee Member) ျဖစ္ခြင့္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒါက ေဒၚစုရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့သေဘာမ်ဳိးေပါ့” လို႔ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က ဆုိပါတယ္။ ပါတီအတြင္း အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ NLD အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဝင္ေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ NGO (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား)နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရည္အခ်င္းျမႇင့္သင္တန္းမ်ား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အလွည့္က် တက္ေရာက္ေစတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အျပင္ ျပည္ပေလ့လာေရးေတြအတြက္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက အမ်ဳိးသမီး ၃၅ ေယာက္ကို ရန္ကုန္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ေပးထားခဲ့သလို ေနာက္ထပ္လည္း တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္က အမ်ဳိးသမီး ၄၅ ေယာက္ကို ရန္ကုန္မွာ သင္တန္းထပ္ ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က ဆုိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကေန ဇူလုိင္ ၂ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္တဲ့ NLD ရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား စံုညီေတြ႔ဆံုပြဲမွာလည္း တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးက NLD အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဝင္ေပါင္း ၇၇၀ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ သင္တန္းေတြအျပင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ စကားေျပာစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာၿပီး အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ NLD ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဟာ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေကာ္မတီဟာ ပါတီတာဝန္ေတြအျပင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္မယ္ဆုိ ရင္ အားရစရာ မရွိေသးတာလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ “အခု ဘာလုပ္လဲဆုိရင္ မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းေလးေတြ ရွိတယ္၊ ပန္းအလွျပင္သင္တန္း ဒါေလးေတြက နည္းနည္းလုပ္ရမယ့္ဟာေလးေတြ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာေလ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ကိုယ့္ေဒသနဲ႔ ရွိတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ကို အလကားမထားဘဲ လက္မႈပညာေတြ၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းေတြ၊ ဒါေတြကေတာ့ ကာလံ ေဒသံနဲ႔ လိုက္တာေပါ့” လို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဌ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က ေကာ္မတီရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႕ကို ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လကမွ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ စုဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာထိ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မလဲ ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေျပာသလို “အရည္အခ်င္း တန္းတူရည္တူရွိရင္  အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဦးစားေပးမယ္” ဆုိတဲ့ NLD ရဲ႕ မူအရ စြမ္းရည္တူရင္ အမ်ဳိးသမီးကို တကယ္ ဦးစားေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိကေတာ့ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လည္း လိုပါမယ္လို႔ Myanmar Institute of Gender Study (MIGS) မွ ေဒၚခင္မမမ်ဳိးက ေျပာပါတယ္။ “ဒါေပမယ့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးကေတာ့ မည္သည့္ပါတီမွာမဆို အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပါ လုပ္ရမယ့္ အေနအထားလို႔ က်မ ျမင္ပါတယ္” လို႔လည္း သူမက ဆက္ေျပာပါတယ္။ တဖက္မွာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း အျမစ္တြယ္ၿပီးသား အခ်ဳိ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့၊ အယူအဆအစြဲေတြက စြမ္းရည္ရွိၿပီးသား အမ်ဳိးသမီးေတြကိုပင္ ဦးေဆာင္မႈအဆင့္မွာ ပါဝင္လာဖုိ႔ အဟန္႔အတားႀကီးတခု ျဖစ္ေနတာကေတာ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိ႔မရတဲ့ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ “ရြာေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လုိေျပာမလဲဆုိရင္ အဲဒီလိုမ်ဳိးေပါ့ေလ။ မိန္းကေလးအေနနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ္၊ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုတာ အမ်ားပုိင္းက စဥ္းစားတဲ့အခါက်ရင္ ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ပဲ အဆင္ေျပမယ္လို႔ သူတုိ႔က သတ္မွတ္ျပီး အဲဒီလိုမ်ဳိးပဲ မဲထည့္ၾကတယ္”ဆိုၿပီး ဥကၠ႒ ေနရာေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အမ်ားစုက စဥ္းစားတတ္ၾကတဲ့ အေလ့အထကို မြန္ျပည္နယ္က NLD အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တဦးက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအျပင္  NLD ပါတီဝင္အမ်ားစု ကိုယ္တုိင္က က်ား၊ မ တန္းတူေရးဆုိင္ရာအျမင္ေတြ မရွိသေလာက္ အားနည္းေနတာဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေအာက္ေျခအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ ပါဝင္ဖို႔ပင္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးေရးဆုိင္ရာ နယ္လွည့္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာပဲ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ေတြ တက္လာေအာင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္သလို NLD ပါတီဝင္ေတြၾကား က်ား၊ မ တန္းတူေရး အျမင္ေတြ လက္ခံက်င့္သံုးမႈ ရွိလာဖုိ႔ကလည္း မျဖစ္မေန ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရဦးမယ့္ လုပ္ငန္းတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ဦးေဆာင္မႈအပုိင္းမွာ ပါဝင္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြလည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲမွာပဲ ထြက္ေပၚလာတာ ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာႀကီး ၃ ရပ္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရင္ကတည္းက  ေလ့လာယူခဲ့ရတာေတြ မရွိတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေလး အလွမ္းကြာေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနလို႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လုိ႔ NLD ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က သံုးသပ္ပါတယ္။ “ဒီအပိုင္းေတြမွာ အားသြန္ခြန္စိုက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ ဒီဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ အျမင္ေတြေၾကာင့္လည္း နည္းနည္းကင္းကြာေနတယ္။ အဲဒါကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုတယ္” လုိ႔ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ဆုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈေတြ ရွိၿပီး ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအျပင္ ပါတီရဲ႕ သာေရး နာေရးနဲ႔ အဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ပရဟိတအလုပ္ေတြကို တက္တက္ႂကြႂကြ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အေတာ္ေလး အားနည္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “လူငယ္က ညာလက္႐ံုး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဘယ္လက္႐ံုး” ဆုိၿပီး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားသလုိပဲ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္လက္႐ံုးေတြရဲ႕ ေမာင္းႏွင္မႈေတြကို ပိုမုိအသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပါတီအေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ ဆုိတာကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာရင္ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကလည္း  အေျဖတခု ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ္တုိင္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔က အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က အခုလို ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ “ကိုယ့္အမ်ဳိးသမီးေတြက ကိုယ့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပႏုိင္ရမယ္။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အီးစီေတြက လက္ခံလာမယ္ေပါ့ေနာ္။ လက္ခံလာရင္ ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့” (hiburma.net ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။)
3 years Ago
Up