အက္ခ်္တြန္ကာတာ

July 14, 2015

အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ လိင္အဂၤါ ေျပာင္းလဲထားသူမ်ားကို စစ္မႈထမ္းခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစား

မၾကာခင္ အေမရိကန္စစ္တပ္မွာ လိင္အဂၤါ ေျပာင္းလဲခဲြစိတ္ထားသူေတြကို တရား၀င္ စစ္မႈထမ္းခြင့္ေပးဖို႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ အေမရိကန္စစ္တပ္မွာ လိင္အဂၤါ ေျပာင္းလဲသူေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြဟာ အခုေခတ္ကာလနဲ႔ မကိုက္ေတာ့ဘူးလို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အက္ခ်္တြန္ကာတာက ေျပာပါတယ္။ လက္ေတြ႔လည္း အေမရိကန္စစ္တပ္ အတြင္းမွာ လိင္အဂၤါ ေျပာင္းလဲသူေတြ အမ်ားအျပား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီး သူတို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ မတူဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီကန္႔သတ္ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္ရင္ အေမရိကန္စစ္တပ္အေပၚ ဘယ္လိုထိခိုက္မႈေတြ ရွိနိုင္မလဲ ဆိုတာကို စံုစမ္းေလ့လာေရး အဖဲြ႔တဖဲြ႔က ၆ လၾကာ သုေသတနလုပ္ ေလ့လာသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲထားတဲ့သူေတြ လက္ရွိ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္၊ မရိန္းတပ္ထဲမွာ အစံုရွိၾကၿပီး တကယ့္ အေမရိကန္ မ်ဳိးခ်စ္တပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္၊ ေခတ္လည္းမရွိ လက္ေတြ႔လည္းမက်၊ တိတိက်က်လည္းမရွိတဲ့ သူတို႔အေပၚ တားျမင္ပိတ္ပင္မႈ ဥပေဒဟာ သူတို႔ကို ထိခို္က္ေစတယ္လို႔ ၀န္ႀကီး ကာတာက ေျပာပါတယ္။ ဒီကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈကို ဖယ္ရွားလိုက္ေပမယ့္ သူတို႔ လိင္အဂၤါ ခဲြစိတ္စရိတ္ေတြအတြက္ အေမရိကန္စစ္တပ္က ေထာက္ပံ့မႈ ေပးမေပးကေတာ့ မရွင္းလင္းေသးပါဘူး။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လိင္တူစိတ္၀င္စားသူေတြကို အေမရိကန္စစ္တပ္မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးမႈကေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ အေမရိကန္စစ္တပ္မွာေတာ့ လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲသူေတြကို စစ္တပ္က ထုတ္ပယ္မယ္ဆိုတဲ့ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္း ရွိေပမယ့္ အမ်ားအျပားဟာ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ အထက္အရာရွိေတြရဲ႕ နားလည္မႈနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up