ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း

March 2, 2017

ဟူးေကာင္းေတာင္သူမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားရန္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆို

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေကာင္း ေဒသတ၀န္းလံုးကို လႊမ္းၿခံဳတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္အနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဟူးေကာင္းေတာင္သူေတြကို အစိုးရက လ်စ္လွ်ု႐ႈမထားဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဟူးေကာင္းေဒသေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ေက်းရြာ ၂၄ ခုက ေတာင္သူ ၇၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဟူးေကာင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးလရွီးေအာင္လတ္က ပါရာဇြပ္ေက်းရြာမွာ ဒီေန႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အခမ္းအနားက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ခုလုို ေျပာျပပါတယ္။ “လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း ခံေနရတာကို အစိုးရနဲ႔လူအမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့တဲ့ နစ္နာေၾကးမ်ား ကို အျမန္ဆံုး ရရွိရန္နဲ႔ ေက်းရြာအသီးသီးရွိ ေတာင္သူအသီးသီး လိုအပ္ေနေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ရရွိရန္ အဲ့ဒါေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္၊ ေတာင္းဆိုပါတယ္။” ဟူးေကာင္းေတာင္သူမ်ားရဲ႕ နစ္နာခ်က္မ်ားကို အစိုးရထံအႀကိမ္ ၅၀ ထက္မနည္း ေတာင္းဆိုစာပို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာလည္း အခုခ်ိန္ထိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတုန္းပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေကာင္းေဒသမွာ ယုဇနကုမၸဏီက ေျမဧက ၄၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရာမွာ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ကုမၸဏီဟာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနတာလို႔ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဟူးေကာင္းေဒသေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေဒသတ၀န္းလံုးကို လႊမ္းျခံဳက်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up