ဟုိပင္

May 18, 2019

ဟုိပင္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟုိပင္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းက ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္က ဟုိပင္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၅ မိုင္ ခန္႔အကြာ၊ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၅.၁၈ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆.၄၀ ဒီဂရီ၊ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး ၃.၆ အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ရွားသြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
2 years Ago

March 28, 2019

ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဟုိပင္တြင္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟုိပင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔က  ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မတ္ ၂၇ ရက္ ည ၁၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၈.၉၉ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆.၃၄ ဒီဂရီ၊ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာခန္႔ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၄.၅ အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရိွ ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ မတ္ ၂၇ ရက္ ည ၆ နာရီေက်ာ္ေလာက္ကလည္း ဟိုပင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၇ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၂၅.၂၃ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆.၅၅ ဒီဂရီ၊ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာခန္႔ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၄.၁ အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရိွ ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
2 years Ago
Up