ဟိုက္ပါ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း

December 14, 2015

ဟိုက္ပါ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းက ကေလးငယ္မ်ား (သတင္းဓာတ္ပံု)

ေဘးကင္းလံုျခံဳရာမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြထံ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္စာေတြနဲ႔ ပန္းခ်ီပံုေတြ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ၾကတဲ့ ဟိုက္ပါစစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းက ကေလးငယ္ေတြကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ပံုရိပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ "ယံုၾကည္ရာအနာဂတ္"လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတခုကို ၈၈မ်ဳိးဆက္ေတြက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳရာ အရပ္က ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ စားေနရတဲ့ ကေလး ငယ္ေတြအၾကား လက္ေဆာင္ေတြ၊ ပို႔စကဒ္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္အားေပးစာေတြ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု - ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္း
7 years Ago
Up