ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း အာမာ အန္တီဂြာကၽြန္းအေရွ႕ဘက္ မုိင္ ၁၃၀ အကြာတြင္ တည္ရွိေန Archives - DVB