သၾကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တြင္ ယာဥ္ထိန္းအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားမည္ | DVB