သံုးစြဲမႈ

July 21, 2018

ထင္း၊ မီးေသြး သုံးစြဲမႈ တႏုိင္ငံလုံး ေလာင္စာသုံးစြဲမႈ၏ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ

ထင္း၊ မီးေသြး သုံးစြဲမႈဟာ တႏုိင္ငံလုံး ေလာင္စာသုံးစြဲမႈရဲ႕ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္း ထင္း၊ မီးေသြး ကုဗတန္ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိတာေၾကာင့္ သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေရး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ သဘာဝေတာေတြက သစ္ေတာသယံဇာတေတြကို ေဒသလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထုတ္ယူသုံးစြဲတဲ့ ဖိအားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ဖုိ႔ အစားထိုး စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္က သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့တယ္လုိ႔ ျပန္ၾကားေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အိမ္ေထာင္စုေတြဟာ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ၈ မ်ိဳး အသုံးျပဳေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ထင္းသုံးစြဲမႈ ၆၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မီးေသြးနဲ႔ေလာင္စာေတာက္ သုံးစြဲမႈ (၁၁ ဒသမ ၈) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတာေၾကာင့္ ထင္း၊ မီးေသြး သုံးစြဲမႈဟာ တႏိုင္ငံလုံး ေလာင္စာသုံးစြဲမႈ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ပမာဏအေနနဲ႔ ထင္း၊ မီးေသြး စုစုေပါင္းကုဗတန္ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ထင္း၊ မီးေသြးေတြ တတ္ႏိုင္သမၽွ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ေက်း႐ြာထင္းစိုက္ခင္းေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေတြ တည္ေထာင္ဖုိ႔ အားေပးတာ၊ သဘာဝ ေတာက်န္ေတြ စနစ္တက် ကာကြယ္ထိမ္းသိန္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ထင္း၊ မီးေသြး အသုံးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖုိ႔ ထင္းအစား အျခားေလာင္စာေတြ ပိုမိုတိုး တက္ အသုံးျပဳလာၾကေစဖုိ႔ ထင္းကုန္သက္သာေသာ စြမ္းအားျမင့္မီးဖိုေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးစြဲလာႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လုိ႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကုိ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္ရီနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up