သံလြင္ျမစ္ႀကီး

March 15, 2017

သံလြင္ျမစ္ႀကီး အၿမဲရွင္သန္စြာ စီးဆင္းရန္ ေရေမ်ာလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ (သတင္းဓာတ္ပုံ)

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔မွာ သံလြင္ျမစ္ႀကီး အၿမဲရွင္သန္စြာ စီးဆင္းဖုိ႔အတြက္ ေရေမ်ာလႈပ္ရွားမႈကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ကြန္းဟိန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္ကမ္းေဘးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လိြဳင္လင္ခ႐ုိင္၊ ကြန္းဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာေကာ္တံတား အထက္ပုိင္းရွိ သံလြင္ျမစ္ကမ္းေဘးမွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ သံလြင္သားခ်င္းမ်ားအဖြဲ႔က သံလြင္ျမစ္ေရ အၿမဲရွင္သန္စြာ စီးဆင္းဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္စာေတြနဲ႔ ေရးထားတဲ့ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ သံလြင္ေျမ၊ စီးဆင္းပါေစ သံလြင္ေရ’ စာသားေတြကုိ သံလြင္ျမစ္အတြင္း ေဖာင္ေတြနဲ႔ ေမွ်ာလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအစီအစဥ္ကုိ သံလြင္ျမစ္ေဘးရွိ တုိင္းရင္သားေက်းရြာေတြက ရြာသူရြာသားေတြ သံလြင္သားခ်င္းမ်ားအဖြဲ႔က စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up