သံလြင္လူထု

May 5, 2017

ရပ္ရြာလူထု စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္စနစ္လုပ္ကုိင္ရန္ သံလြင္လူထု ေတာင္းဆို

လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုကေန ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတဲ့ စနစ္အျပင္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စား လ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္ကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးဖုိ႔ သံလြင္ျမစ္ကို မီွတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက စုေပါင္းေတာင္းဆိုပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ထဲမွာ အႀကီးဆံုးကၽြန္းျဖစ္တဲ့ ေကာ့လံုကၽြန္းေပၚရွိ ငွက္ေပ်ာေတာရြာမွာ မေန႔က သံလြင္ျမစ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ရွမ္း၊ ကယား၊ မြန္ျပည္နယ္ေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အပါအဝင္  ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ေလာက္စုေဝးၿပီး ‘သံလြင္အလွ စကားဝုိင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ’ က်င္းပၿပီးေနာက္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္တာပါ။ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လုိအပ္မႈ ျမင့္တက္လာေပမယ့္ လုိအပ္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရာမွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ တခုတည္းကုိသာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့ သဘာဝေဂဟစနစ္အေပၚ ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ရပ္ရြာလူထုကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကုိ အစိုးရအေနနဲ႔ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးဖို႔” ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းနဲ႔ ဆက္စပ္လို႔ ပဋိပကၡေတြ မၾကာခဏျဖစ္ပြားၿပီး ျပည္သူေတြ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝ ေရာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ ခုိင္မာၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သေရြ႕ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကို လုံးဝ ရပ္တန္႔ထားရမယ္လုိ႔ တိုင္းရင္းသားေတြက အႀကံျပဳပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ ေရကာတာ ၆ ခု တည္ေဆာက္မယ္လုိ႔ အစုိးရက ေၾကညာထားၿပီး အဲဒီ ေရကာတာေတြကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ကြမ္းလံုေရကာတာ၊ ေနာင္ဖာေရကာတာ၊ မန္ေတာင္ေရကာတာနဲ႔ တာဆန္း (ဝါ) မိုင္းတုန္ေရကာတာ၊ ကယားျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ရြာသစ္ေရကာတာနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဟတ္ႀကီးေရကာတာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းက ရရွိလာမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကုိေတာ့ ထုိင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတြကုိ ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up