သံဃာအပါး ၁၈၀၀၀ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလႉပြဲ မစတင္မီျမင္ကြင္း | DVB