သေဘၤာသားမွတ္ပံုတင္

April 3, 2018

ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား အလုပ္ရွားပါးေန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သေဘၤာသားမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ျမန္မာသေဘၤာသားေတြအစား ကုန္က်စရိတ္ ပိုၿပီးသက္သာတဲ့  ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားေတြကို အစားထိုး ခန္႔ထားလာၾကလို႔ ျမန္မာသေဘၤာသားေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ ေလ်ာ့က်ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဧၿပီ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုသမၼတ  ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ပုဂၢလိကစီးပြာေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာသား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာပိုင္ရွင္ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားအစား ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ကိုသာ အစားထိုး ပိုမို ခန္႔ထားလာၾကလို႔  ျမန္မာသေဘၤာသား အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ေနပါတယ္။ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ တႏွစ္လၽွင္ သေဘၤာသားမွတ္ပံုတင္ထားသူ ၁ ေသာင္းခန္႔ တိုးလာေသာ္လည္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားထဲက အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၁၀ မွာ ၅၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါတယ္။” ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ သေဘၤာသားအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီေတြကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မက်သင့္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးသေဘၤာသား (Seafarer) ေတြအတြက္ သေဘၤာသားမွတ္ပံုတင္ (Seaman Identification & Record Book - SIRB) ထုတ္ေပးျခင္း မရွိလို႔  အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Job Passport) နဲ႔ပဲ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီး သေဘၤာသားေတြအတြက္ အမ်ိဳးသားေတြ နည္းတူ SIRB လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးဖို႔လည္း ဒုတိယသမၼတကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒုသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ဆန္စပါးက႑၊ သၾကားနဲ႔ ၾကံထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑၊ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငုံ ကုန္သြယ္မႈက႑၊ ငါးလုပ္ငန္းက႑၊ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑ စတဲ့ က႑အသီးသီးက တာဝန္ရွိသူေတြက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ Photo : UMFCCI
4 years Ago
Up