သုေတသနစာတမ္း

June 14, 2018

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္အေရး သုေတသနစာတမ္းစာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္၊ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းစာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲကို ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hil ဟိုတယ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာစင္တာ (ENAC) ကေန စီစဥ္က်င္းပပါတယ္။ ဒီသုေတသနစာတမ္းစာအုပ္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အထူးေလ့လာတင္ျပထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာစင္တာ (ENAC) က အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဇိုသုန္းမႈန္က ေျပာပါတယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးတို႔မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ အစုအဖြဲ႔ေတြ အတြက္လည္း အသုံးဝင္မယ့္ စာတမ္းတေစာင္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ အစုိးရအဖြဲ႔ေတြ၊ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ အားထားရမယ့္ အရင္းအျမစ္တခု ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာစင္တာ (ENAC) က အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဇိုသုန္းမႈန္က ေျပာပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ "အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္မူဝါဒအႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား) " ဆိုတဲ့ တတိယအႀကိမ္ စာအုပ္ကိုလည္း ENAC က ထပ္မံမိတ္ဆက္ ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာစင္တာ (ENAC)ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔သင္တန္းေတြ ေပးေနတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up