သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြင့္ပဲြ

September 23, 2015

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြင့္ပဲြ (ဓာတ္ပံု)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြင့္ပဲြကို ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  
7 years Ago
Up