သီလ၀ါရွယ္ယာ

October 3, 2016

ရင္းႏွီးေငြနည္းပါးသူမ်ား ရွယ္ယာဝယ္ယူႏုိင္ေရး ျမန္မာ့သီလဝါကုမၸဏီက ရွယ္ယာတစုကို ၁၀ စုအျဖစ္ခြဲ

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ထားတဲ့ သီလဝါရဲ႕ရွယ္ယာတစုကို ၁၀ စုအျဖစ္ခြဲမယ္လိို႔ ျမန္မာ့သီလဝါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ သီလဝါရွယ္ယာတစုကိုင္ထားသူေတြဟာ ၁၀ စုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရရွိမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွယ္ယာတစုရဲ႕ မူရင္းသတ္မွတ္တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၁၀ စုအျဖစ္ခဲြၿပီးေနာက္မွာေတာ့ တစုကို   ၁၀၀၀ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သီလဝါကုမၸဏီရဲ႕ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းတင္ထားတဲ့ ရွယ္ယာစုစုေပါင္းမွာလည္း ၃၈၉၂၉၁၅ စုကေန ၃၈၉၂၉၁၅၀ စုသို႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သီလဝါရွယ္ယာ ကိုင္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ရွယ္ယာတစုခ်င္းစီေပၚမွာ ေငြေၾကးတစုံတရာ ထပ္မံေပးသြင္းဖို႔လည္း မလိုအပ္ဘူးလို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒီလို ရွယ္ယာခြဲၿပီး ရွယ္ယာတစုရဲ႕ တန္ဖိုးခ်လိုက္တာဟာ ရင္းႏွီးေငြနည္းပါးတဲ့သူေတြ လြယ္လြယ္ကူကူ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္နွံနိုင္ဖို႔နဲ႔ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈပမာဏ ျမင့္တက္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူအရင္းအျမစ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအး၀င္း လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္တဲ့ ရွယ္ယာခြဲျခမ္းမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့သီလဝါရွယ္ယာတစုရဲ႕ အပိတ္ေစ်းကေတာ့ က်ပ္ ၄၃၀၀၀ ရွိပါတယ္။
5 years Ago
Up