သီတဂူဆရာေတာ္

October 5, 2015

ဘာသာတရားအားလံုးႏွင့္ ၿငိမး္ခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၅ ခ်က္ သီတဂူဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကား

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအားလံုးျပ႒ာန္းခဲ့ေပမယ့္  ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာေနတဲ့ ဘာသာတရားအားလံုးနဲ႔ ၿငိမး္ခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၅ ခ်က္ကို သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ က က မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ  ဘာသာကူးေျပာင္းခ်င္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အတူ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ လူဦးေရထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာ စတဲ့ဥပေဒ ၄ ခုကို ျပ႒ာန္းလိုက္နုိင္တဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေပၚေပါက္လာျခင္း အထိမ္းအမွတ္ႀကိဳဆုိပြဲမွာ ဆရာေတာ္က အခုလို မိန္႔ၾကားလုိက္တာပါ။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၅ ခ်က္ကို မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္မွာပဲ တျခား ဘာသာ၀င္ေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကာင္းနဲ႔ သံယာေတာ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ သာသနာေရး လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ေအာင္ေဆာက္ရြက္ဖုိ႔ အစြန္းႏွစ္ဖက္လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဖို႔ကိုလည္း ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰအားကစားခန္းမမွာ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရဟန္းရွင္လူေတြ၊ ႏုုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ၄ ခုုနဲ႔ ပက္သက္လုုိ႔ ႏုုိင္ငံတြင္းမွာ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြ၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေ၀ဖန္ ကန္႔ကြက္တာေတြ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  ႏုုိင္ငံတကာကလည္း မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြနဲ႔ ပက္သက္လုုိ႔ စုုိးရိမ္ေၾကာင္း သတိေပး ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုုိတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။  အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးဖုုိ႔ ေထာက္ခံတဲ့ လက္မွတ္ေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္နဲ႔ သမၼတဆီကုုိ ေပးပုုိ႔ခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏုုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  
7 years Ago
Up