သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေစ်းႏႈန္း

April 7, 2018

ေငြေဆာင္ဟုိတယ္ဇုန္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေစ်းႏႈန္း ညိႇေပးရန္ အစုိးရထံတင္ျပ

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ ဟိုတယ္ဇုန္မွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္ ၂၄ လံုးအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ ေျမေတြအတြက္ ျပန္လည္ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းညိႇႏႈိင္းဖို႔ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခက ဟိုတယ္ဇုန္ေျမေတြကို သိမ္းယူခဲ့ျခင္းဟာ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ သိမ္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အေဆာက္အဦသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ေပးဖို႔ ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက အေဆာက္အဦအသစ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တားျမစ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔က ေျပပါတယ္။ အဲ့ဒီတားျမစ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္တိုးခ်ဲ႔ဖို႔ အခက္အခဲရွိလာတာေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကို သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ စတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့တာလုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။ “ေဒသခံျပည္သူေတြကလည္း ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ေျမယာေလ်ာ္ေရးရဖို႔ ညိႇႏႈိင္းလို႔မရရင္ အခ်ိန္ၾကာရင္ ၾကာသေလာက္ အက်ိဳးထိခိုက္မႈရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာလည္း ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေတြရွိပါတယ္။” ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕က ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူေတြကေတာ့ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြေရွ႕မွာ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးဖို႔ကို မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကို စာပို႔ထားၿပီး အေၾကာင္းတစုံတရာျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ေငြေဆာင္ေဒသခံ ေတာင္သူ ၂၄၈ ဦးပို္င္ဆုိင္တဲ့ ေျမဧက ၃၅၀ ေက်ာ္ကုိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြဆီက သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up