သယံဇာတမ်ား

May 16, 2018

ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ဒုသမၼတတိုက္တြန္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း သယံဇာတေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လုိအပ္ေနတယ္လို႔  ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈ ဗဟုိေကာ္မတီ စတုတၱအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွာ ေမလ ၁၆ ရက္က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက  “လူတုိ႔ ဖန္တီးတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ လုပ္သလုိ သဘာဝအေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြျဖစ္တဲ့ ေဂဟစနစ္ ေရရွည္တည္တံ႔ေရး၊ ထိန္းသိမ္းျပဳစုေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးတုိ႔အတြက္လည္း လုိအပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆိုတာကုိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြ က်ေရာက္ခံစားၾကမွသာ သိရွိနားလည္လာခဲ့ၾကပါတယ္”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစဖုိ႔အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးနည္း သုိ႔မဟုတ္ Coordination Platform နည္းတုိ႔နဲ႔ ေဆာက္ရြက္ေပးဖုိ႔ကုိလည္း ဦးျမင့္ေဆြက တုိက္တြန္းပါတယ္။ အစည္းအေဝးကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ေတြ၊ အႀကံေပးေကာ္မတီဝင္ေတြ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ေတြနဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈ ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၆  ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ဦး ပါဝင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသဟာ ကီလုိမီတာ ၂၈၃၂ (၁၇၅၄ ဒသမ ၁၃ မုိင္) ရွည္လ်ားၿပီးေတာ့ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း ေဂဟစနစ္၊ ပင္လယ္ျမက္ခင္း၊ လတာျပင္၊ ျမစ္၀နဲ႔ သံေသာင္ကမ္းေျခေဂဟစနစ္ေတြ တည္ရွိေနတာကုိ ေတ႔ြရပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ထက္ဝက္ေလာက္ဟာ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတမ္းတေလၽွာက္မွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေလးခုမွာ ေနထုိင္ေနၿပီး ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသေဂဟစနစ္ေတြက ထုတ္ကုန္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ မွီခုိရပ္တည္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
3 years Ago
Up