သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႐ုရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး

May 20, 2016

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႐ုရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး

ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ ေမ ၁၉ ရက္ေန႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ဆိုခ်ီၿမိဳ က  ျမန္မာ-႐ုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကိုု တက္ေရာက္ၿပီး ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ နဲ ့ေတြ႔ဆံုုခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးက႑  ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ  ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊  ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လာေရာက္ရင္းႏွီိးျမႇဳပ္ႏွံေရးနဲ႔ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုထိေတြ႔ ဆက္ဆံခြင့္ရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ အထူးအေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုုိ႔ သတင္းထုုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ  ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ ခ်န္အိုခ်ာနဲ႔လည္း  ေတြ ဆံုုခဲ့ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈက႑ ပိုမိုျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏို္င္ငံ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေတြ ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေတြမ်ာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကိုုလည္း အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုုိ႔ သတင္းထုုတ္ျပန္ပါတယ္။ ညေနပိုင္းမွာ  ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္ရႊမ္ဖတ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပုိမို တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတိုု႔ကိုု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ နဲ႔  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ေလာင္စာက႑ေတြမွာ ပုိမိုရင္ႏွီးျမႇဳပ္နွံေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေကာ္ဖီနဲ႔ ငျငဳပ္ေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကုိလည္း အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုုိ႔ သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုုတ္ျပန္ပါတယ္။
6 years Ago
Up