သမၼတသီးသန္႔ရန္ပံုေငြ

February 13, 2017

သမၼတသီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲက ရခုိင္လူမႈဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးေရး က်ပ္သန္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္သံုးစြဲရန္ အတည္ျပဳ

  သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန ရခုိင္လူမႈဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္သံုးစြဲဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆုိင္ရာဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁၈ ခု အတြက္ သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၃၆၅၆ ဒသမ ၈၂၀ သန္း ခြဲေ၀သံုးစြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္မွာမဆုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်ကို လက္ခံသြားမယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ “သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လုပ္ငန္းခြင္ကို အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူေတြ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ၾကားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” သီးသန္႔ရန္ပံုေငြသံုးစြဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတည္ျပဳဖုိ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ ရွိတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလကုန္ထိ ခြင့္ျပဳၿပီးပမာဏမွာ က်ပ္ ၅၅ ဒသမ ၉၇၀ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၃၀ က်န္ရွိေသးတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။
4 years Ago

February 3, 2017

ရခုိင္လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သမၼတသီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲမွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန ရခုိင္လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္သံုးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန သံုးစြဲဖုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က တင္ျပခဲ့တာပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လမ္း၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁၈ ခုအတြက္ သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၃၆၅၆ ဒသမ ၈၂၀ သန္း ခြဲေ၀သံုးစြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ အခုလို တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ ရွိတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ထိ ခြင့္ျပဳၿပီးပမာဏမွာ က်ပ္ ၅၅ ဒသမ ၉၇၀ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၃၀ က်န္ရွိေသးတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။
4 years Ago
Up