သမၼတသစ္ဦးထင္ေက်ာ္ကို အေမရိကန္သမၼတ ဂုဏ္ျပဳ

A d v e r t i s e m e n t With Us

March 31, 2016

သမၼတသစ္ဦးထင္ေက်ာ္ကို အေမရိကန္သမၼတ ဂုဏ္ျပဳ

သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာ၀န္လဲႊေျပာင္းရယူလိုက္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးက မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံု…. အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး႐ံုး ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၆ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာ၀န္လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းအတြက္ သမၼတ အုိဘားမား၏ ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ယေန႔ ရာထူးတာဝန္ လႊဲေျပာင္းရယူလက္ခံေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ အတြက္ မိမိခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ သူ၏ အစုိးရအဖြဲ႔သစ္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးထင္ေက်ာ္၏ သမၼတရာထူးတာဝန္ လႊဲေျပာင္းရယူလက္ခံျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ အရပ္သား ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရထံသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အံ့ဩဘနန္း ျဖစ္ရေသာ ဤအခိုက္အတန္႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသက္ေသပင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ သိသာထင္႐ွားမႈကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ွ႕ခရီးဆက္ရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တုိးတက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၎ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈအတြက္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ သိသာထင္႐ွားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပုိမုိ၍ အားလုံးပါဝင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ စည္ပင္ဝေျပာေသာ အနာဂတ္ကုိ တုိးတက္ေဖာ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မိတ္ေဆြမြန္၊ မိတ္ဖက္ေကာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။
5 years Ago
Up