သမီးအမတ္ေလာင္း

June 24, 2018

တူရကီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေလာင္းမ်ား ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္

ဒီကေန႔က်င္းပမယ့္ တူရကီႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး အမတ္ေလာင္းေတြ ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။ အခုတႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တူရကီႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကေန ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၉ဝ၄ ဦးအထိရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ အမတ္ေလာင္း စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈနး္ေက်ာ္ျဖစ္လုိ႔ စံခ်ိန္တင္ဦးေရျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းေတြထဲမွာ ေအး ဘူဟိုလီလည္းပါဝင္ပါတယ္။ သူဟာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ ၁၇ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈနဲ႔ တိုးတက္ေရးပါတီကေန ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ မထိုင္ေနဘဲ တအိမ္တက္တအိမ္ဆင္းမဲဆြယ္ႏိုင္လုိ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ တပန္းသာတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ စာရင္းဇယားေတြအရ အခုတႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅၅ သန္းထဲက တဝက္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၂ ဦးပဲရွိလုိ႔ ဒါဟာ အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။
3 years Ago
Up