သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈကို ေသနတ္ျဖင့္တား၍မရ

July 31, 2015

သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈကို ေသနတ္ျဖင့္တား၍မရ

ယခုအပတ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)နဲ႔ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဆင္ဖို႔အေရး ေထာက္ခံမဲ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရေသာ္လည္း စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရေတာ့ေပ။ ေနာက္ရက္တြင္ ဆက္ၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ကိုလည္း ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျပန္၏။ သေဘာမွာ သူတို႔၏ စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။ Daily Eleven သတင္း ေထာက္မ်ားက မဲထည့္ေနေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပံုကို ေက်ာမွ ရိုက္ျပၿပီး “သူတို႔ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းသြားၾကၿပီလား” ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ အနွစ္ ၅ဝေက်ာ္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ၿပီး ဗကပတို႔ ေတာထဲျပန္သြားပံုကို ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဝါဒျဖန္႔ေသာ ေရွ႕သို႔သတင္းစာတြင္ “သူတို႔ ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းသြားၾကေလၿပီ” ဟုေရးထားခဲ့သည္အား သတိရမိသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သူတို႔ဘက္မွ စဖ်က္ျခင္း ျဖစ္၏။ အေျခအေနေကာင္းေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်က္ကာ လက္နက္ခ်ခိုင္းေသာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္သြားၾကသည္ကုိ သူတို႔ စစ္ေကာင္စီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားၿပီး ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားဘက္မွ ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းသြားသည္ဟု ပုတ္ခတ္ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ယခုလည္း သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမ်က္နွာနဲ႔ ျပည္သူ႔မ်က္နွာ ဘယ္သူ႔ကို ၾကည့္မလဲ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူကို မျမင္ပဲ သူတို႔အဘမ်ားကိုသာ ျမင္ၿပီး၊ သူတို႔အဘမ်ား ခိုင္းေစသည့္အတုိင္း ကန္႔ကြက္မဲ ေပးေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ ကန္႔ကြက္ေသာမဲမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီက်၊ မက် တဖြဲ႔လံုးကိုေရာ တေယာက္ခ်င္းကိုေရာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသြးလန္႔ေနၾကပံုရပါသည္။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ဆိုလွ်င္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းမလွည့္ေနၾကနဲ႔ဟု ဒီဗီြဘီ သတင္း ေထာက္ကို ေဒါနဲ႔ ေမာနဲ႔ ေျပာေနပံုအရ သူတို႔ေကာင္းေကာင္း အိပ္မေပ်ာ္ပဲ သူတို႔ျပစ္မႈမ်ားက  ေျခာက္လွန္႔ေန ပံုရ၏။ မိမိတု႔ိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို ဖံုးကြယ္၍ မရနုိင္။ တေန႔က သတင္းစာထဲတြင္ ဂြာတီမာလာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ သတင္းအား ဖတ္လုိက္ရ၏။ ယခု မက်န္းမာ၍ အမႈ စစ္ေဆးျခင္းကို ေခတၱနားထားသည္ဟုဆိုသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းလာသည္နဲ႔ အမႈကို ဆက္လက္စစ္ ေဆးေပလိမ့္မည္။ ထိုအျပစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ အရိုးတြန္သံမ်ား ၾကားရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဂြာတီမာလာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း အီဖရိန္းရီယိုမြန္႔သည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္နွစ္လြန္မ်ားက တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ ျပည္သူလူထု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို နွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ား ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အမႈမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ဖို႔ သူက အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း၊ မာယာအိႏၵိယလူမ်ိဳး ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ နွစ္ကလည္း ထို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းကို လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ ဒဏ္ အနွစ္ ၈ဝ ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အသတ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဝိဥာဥ္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာကာ အရိုးတြန္လာသည္နဲ႔ အာဏာရွင္မ်ား၏ လူသတ္မႈမ်ား လည္း ေပၚလာေလ့ရွိပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၅၃ နွစ္က တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ေက်ာင္းသားရာ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းမွ အရိုးတြန္သံသည္ စစ္ေကာင္စီ၏ တပည့္၊ သား၊ ေျမးမ်ား အာဏာရေနသည့္တိုင္ ျပည္သူလူထုက ၁ ရက္မွ ေမ့မရပဲ ထိုလူသတ္ပြဲ၏ တရားခံမ်ားကို ရွာေနၾကေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔တို႔က ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ၾကနဲ႔ဟု ေလသံမာမာျဖင့္ ေျပာရဆိုရဲေနၾကသည္မွာ သံသရာကို မေၾကာက္သည့္သေဘာ ျပေနပါသည္။ သံသရာကို သူတို႔ေရွာင္၍ မရနုိင္။ မိမိတို႔ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ သမုိင္းျဖစ္ေပၚမႈကား ေရွာင္၍ မရေပ။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို သမိုင္းက မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္လည္း ႏူရင္ဘာ့ဂ္ စစ္ခံုရံုး၌ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆ သန္း ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ ခံုရံုးဖြဲ႔ကာ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ နာဇီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သက္ေသမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္၍ အျပစ္ေပးခဲ့ၾကေလသည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ သူသည္ ထိုအျပစ္အတြက္ ခံရမည္မွာ ေလာကပါလ တရားျဖစ္၏။ စစ္အစိုးရေခတ္က သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ မရွိေသာ ကာတြန္းတပုဒ္ကို မိတ္ေဆြစာေရးဆရာတေယာက္က ျပ၏။ ထိုကာတြန္းတြင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးတဦးနဲ႔ သူ၏ အေပါင္းအပါမ်ား ေသဆံုးသြားသည့္အခါတြင္ ယမမင္းႀကီးက သူတုိ႔ကို စစ္ေဆးၿပီး အျပစ္မ်ားလြန္းသျဖင့္ အဝီစိငရဲသို႔ ပို႔လိုက္သည္။ အဝီစိတြင္လည္း သူတို႔လို ဆိုးသြမ္းေသာ သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသျဖင့္ သူတို႔အတြက္ အဝီစီေအာက္တြင္ ငရဲဘံုတခု ထားရွိဖို႔ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အလြန္သေဘာက်မိသည္။ ဗို္လ္ေနဝင္းေခတ္၊ ဗိုလ္သန္းေရႊခတ္တို႔တြင္ နုိင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားကို ခိုးယူ သံုးစြဲေနသည္မ်ားကို ယခုအခါ ျပန္ေဖာ္ထုတ္လွ်င္ ယခုတုိင္ ထိုသူမ်ား ရွိေနေသးသည္။ သူတို႔သည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဓနပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖင့္ ေအးေအးသက္သာ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ခရိုနီမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ သူ႔အက်ိဳးစီးပြား၊ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား၊ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ေဝမွ် စားေနၾကသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သူတုိ႔ပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆက္လက္ရရွိကာ ဘဏ္မ်ားေထာင္၍ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေနၾကသည္။ မၾကာခင္က ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔၏ ေျမးမ်ားမွာ ဘဏ္တခုကို ဝယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ဘဏ္တခု ဝယ္နုိင္ဖို႔ မည္မွ် ဥစၥာဓနေပါမ်ားေနသလဲဆိုသည္ကို သိႏိုင္ေလသည္။ အာဏာရွင္မ်ား ႀကီးစိုးေသာနုိင္ငံတုိင္းတြင္ ျပည္သူက တေန႔ မလႊဲမေသြ သူ႔ေမြးရာပါ အာဏာကို ျပန္ရေသာအခါ သူတို႔၏ ဒုစရိုက္မႈမ်ားကို သမိုင္းေပး တာဝန္အရ ျပည္သူက ေဖာ္ထုတ္သည္မွာ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ ေရွာင္၍ မရေတာ့ေပ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ျပည္သူက ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၾကသည္ မ်ား ရွိပါသည္။ သမုိင္းတြင္မူ မွတ္တမ္းတင္ထားၾက၏။ ဥပမာ - ေတာင္အာဖရိကတြင္ အျဖဴ၊ အမည္းခြဲျခားေသာ ဝီဒလ်ဴဘိုသာလို လူျဖဴမ်ားအား အေရးမယူသည့္တုိင္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မရွင္က သူတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကေလသည္။ အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မရွင္ True and Justice Commision မ်ိဳးကို နိုဗယ္လ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စ္မြန္တူတူက ဦးေဆာင္ဖဲြဲ႔စည္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေနသည္ကို သိရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္တင္အေမရိကနုိင္ငံမ်ား၌မူ အလြန္ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွာ အေရးယူအျပစ္ေပးခံေနရေလသည္။ အာဂ်င္တီးနားတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ လူသတ္ပြဲမ်ားအား ဒီမိုကေရစီအစိုးရက ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေနေလသည္။ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခု တည္းက ျဖစ္၏။ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပီနိုေခ်းဆိုလွ်င္ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ ရက္စက္လွ၏။ လူ မသိေအာင္ လက္စေဖ်ာက္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးသမား ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီ ရွိသည္။ ေနာက္အစိုးရတက္လာေသာအခါ တြင္းႀကီးတခုထဲ လူရာခ်ီေသာ အရိုးစုမ်ားကို ေတြ႔ၾကရေလသည္။ အသက္မေသ က်န္ရစ္ေနေသာသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရဆိုလွ်င္  ျပည္သူမ်ားကို ေဘာလံုးကြင္းလယ္တြင္ ထားကာ စက္ေသနတ္တံျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္ဟု ဆို၏။ ယခု ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္သူမွာ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီနုိေခ်းသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦး၏ သမီးျဖစ္ေလသည္။ ထုိသည္မွာ အရိုးတြန္သံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံမွ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖရန္ကိုမွာလည္း အလြန္ရက္စက္ ယုတ္မာသူတဦးျဖစ္၏။ သူတို႔ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္လာသူမ်ားအား က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ မ်ိဳးတံုးပစ္ေလသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဆိုလွ်င္လည္း သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္လာသူမ်ားအား ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ပစ္ေလသည္။ ယခုအထိ ေသြးစီးေခ်ာင္းမ်ားမွာ မခန္းေျခာက္ေသးေပ။ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ အားလံုးလိုလို အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရ၏။ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္နဲ႔ မြန္စေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေသြးမ်ားမွာလည္း သမုိင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဒုစရိုက္မႈမ်ားမွာ က်ဴးလြန္သူမ်ား အဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ေပ်ာက္၍ မရႏိုင္ေပ။ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားအျဖစ္ ေျခာက္လွန္႔ေနၾက၏။ ျပစ္မႈကို ျပစ္မႈျဖင့္ ဖံုးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾက၏။ ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ဖို႔ ေျပာဆိုေနၾကသလို သူတို႔ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရဟု အခိုင္အမာ ထည့္သြင္းထားေလသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဆိုသည္မွာလည္း အာဏာကို ရရွိေသာသူမ်ား ေရးဆြဲျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ျပည္သူက သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အာဏာကို သူတို႔ ျပန္ရလာသည့္အခါတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေပမည္။ ျပည္သူ႔အာဏာရရွိလာေသာအခါတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ကို တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားနဲ႔ လူတန္းစားေပါင္းစံံု ပါဝင္ေသာ ျပည္သူမ်ားက ေရးဆြဲၾကေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ကမာၻတည္သေရြ႕ ရွိေနမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ ေနမဝင္အင္ပါယာႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔ပင္လွ်င္ တေန႔ သူတို႔၏ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆုတ္ခြာသြားၾကရသည္ကို မေမ႔သင့္ေပ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အင္အားသည္ ဂ်ာမနီမွ နာဇီတို႔ေလာက္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ေလာက္ အင္အားမရွိႏိုင္ေပ။ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမအရပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သမိုင္းျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအရပင္ျဖစ္ျဖစ္ မၾကာခင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားနိုင္သလို ေနာင္ဆယ္စုနွစ္မ်ားအတြင္း မလႊဲမေသြ ေျပာင္းလဲသြားနိုင္ေလသည္။ သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မလႊဲမေသြ က်ဆံုးေတာ့မည္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ေအးေအးသက္သာ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးသင့္သည္။ ထိုသည္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ သိရွိၾကေလသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရေပမည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူကို ေက်ာမခိုင္းၾကဖို႔ လိုပါသည္။
6 years Ago
Up