သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္သူကုိ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္မည္

January 2, 2016

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္သူကုိ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္မည္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ အထိ အျမင့္ဆံုးဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတခုကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အဲ့ဒီအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဒီအမိန္႔နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ထုတ္ျပန္တာလုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလို႔ ေခၚတြင္ရမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကအစ ၾကက္ဘဲေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြအထိ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ၿပီး အဲ့ဒီလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးရင္ ဒဏ္႐ုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 1480569_796947450433507_7816016665283833181_nစိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳ႕တိုးတက္ေရးအသင္းရဲ့ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထြက္ခဲ့တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာင္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြက ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္မွ လုပ္ခြင့္ရွိေတာ့မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ေနာက္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အကုန္လံုးက ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပ အစီရင္ခံ၊ အဲ့ဒါကို ၀န္ႀကီးဌာနက ဘုတ္အဖြဲ႔နဲ႔စစ္ၿပီး သေဘာတူၿပီးမွသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေတာ့မယ္၊ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ အဲ့ဒီအဖြဲ႔ေတြက ျပန္လည္စစ္ေဆးခံဖို႔ တာ၀န္ ရွိသြားတာေပါ့၊ ေရွ႕မွာ ရထားတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြကိုေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခ်က္ကိုပဲ ေရးဆြဲခိုင္းတယ္၊ ေနာက္ အသစ္လုပ္မယ့္ဟာေတြကေတာ့ မလုပ္ခင္ကတည္းက ျဖစ္မယ့္ ျပႆ   နာကိုလည္းရွာ၊ တကယ္လို႔ ျပႆ  နာရွိရင္လဲ ျပႆ   နာကို ဘယ္လို ကုစားမလဲဆိုတဲ့ အစီအစဥ္တင္ ဆိုတဲ့ ဒီႏွစ္ပိုင္းကို တင္ခိုင္းတာ။” ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုက လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ဌာနတခုတည္းက ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုတဲ့အေပၚ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေရးယူဒဏ္ခ်ျခင္းထဲက တခုမွာ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၆ လအတြင္း EDP (Ethnic Development Plan) လို႔ေခၚတဲ့ တိုင္းရင္းသားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ကို လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္၊ ၀န္ႀကီးဌာနက ေက်နပ္လက္ခံေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ယင္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးရင္ သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း မလုပ္ရင္ ေပးရမယ့္ ဒဏ္ေၾကးေတြကို အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၁၀၀ ကေန အျမင့္ဆံုး ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ အထိ ခ်မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းကို တစိတ္တပိုင္းရပ္ဆိုင္ျခင္း၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔နဲ႔လည္း အေရးယူႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ဥပေဒထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ၃ ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up