သဘာဝေဘး

July 15, 2019

သဘာဝေဘးႏွင့္ လက္သန္းေလးမ်ား (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္ဆိုသည့္ ဆို႐ုိးစကားအတိုင္းပင္ ယခုလိုလမ်ိဳးေရာက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ရြာသြန္းေလ့ရွိသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ မိုးႀကီးၿပီး ေရႀကီးဆိုသည့္ သတင္းစကားမ်ားလည္း ထြက္ေပၚၿပီး ယခုပင္လွ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ေလးခုတြင္ ေရႀကီးသည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ကို စတင္ ခံစားေနၾကရေပၿပီ။ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း စသည့္ျမစ္ႀကီးမ်ား၏ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္  ျမစ္ေရႀကီး ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျမစ္၏ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း မၾကာမီ ျမစ္ေရႀကီးလာႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမစ္ေရတက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ေရေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉,၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေရေဘးလြတ္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထားရသည္ဟု သတင္းတပုဒ္တြင္ ဖတ္ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ ဆူနာမီေဘး၊ ေျမၿပိဳေဘး စသည့္ သဘာဝေဘးမ်ိဳးစုံ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘး ၂၄ ခု ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး သဘာဝေဘးဒဏ္ မခံရသည့္ႏွစ္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သဘာဝေဘးမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဘးဒုကၡခံစားရသူေပါင္း ၁၂ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး အသက္ဆုံး႐ႈံးသူ ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းနီးပါး ရိွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ ၁၀၀ ေဘးဒုကၡခံစားရပါက ၁ ဒသမ ၁၃ ဦးႏႈန္း ေသဆုံးေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္စဥ္ကာလ ေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားေနသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးတုန္းက လူ ၁ သန္းေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည္။ အစိုးရက ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဘးအႏၱရာယ္တခုအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မၿပီးေသးခင္မွာပင္ ေနာက္ထပ္ သဘာဝေဘးတခု ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟုလည္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ထုတ္ေျပာထားသည္။ တိုင္းျပည္ထဲ ေတာျပဳန္း ေတာင္ကတံုးမ်ားႏွင့္ ဥတုရာသီ ေျပာင္းေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္က ယခင္ကာလမ်ားထက္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားၾကရမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ အစိုးရက သဘာဝေဘးအတြက္ အစီအမံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုံ႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သလို ေအာက္ေျခကလည္း ေခါင္းရမ္းလွ်င္ အၿမီးပါ အခ်ိန္မီ လိုက္ရမ္းၾကရန္ လိုေပမည္။ လတ္တေလာတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ေရေဘးအတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရာ ယင္းအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳႏုိင္ရန္ တင္ျပေပးလိုသည္။ မိမိအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ အိမ္၏ႀကံ့ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးထားရန္ လိုအပ္သည္။ မိသားစု အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေနရာ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆံုရပ္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေရစိုပ်က္စီးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔၍ ျမင့္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိရန္၊ ေသာက္သံုးေရမ်ား ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ အေရးေပၚသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္သလို မိုးေလဝသ သတင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ နားေထာင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လည္း လိုေပသည္။ လက္သန္းေလးမ်ားျဖင့္ လူထုတင္ထားသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တာဝန္ယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ေဘးပင္ႀကံဳႀကံဳ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခ်င္သည္။ သဘာဝေဘးမ်ားက အစိုးရကို စိန္ေခၚတတ္သလို အေရာင္လည္း တင္ေပးတတ္ၿပီး လက္သန္းေလးမ်ား သန္းနဲ႔ခ်ီ ထပ္ရႏုိင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရန္ ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။
3 years Ago

June 7, 2019

ေျမာင္းျမခ႐ိုင္တြင္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံေတြပ်က္စီးမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ ဒီေန႔မနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္မွ သီးႏွံစိုက္ဧက ၁၀၃၁၃ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၀၃၁ ဒသမ ၃ သိန္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သီးႏွံစိုက္ဧက ၁၄၅၆  ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၄၅ ဒသမ ၆ သိန္းကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုယ္စား လက္ခံရယူခဲ့ၾကပါတယ္။ အခမ္းအနားကို ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေသာင္းတင္ေထြး၊ ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမႉး ဦးဝင္းျမင့္ ခ႐ိုင္စီမံကိန္းဦးစီးမႉး ဦးသက္ႏိုင္၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဇာ္ျမင့္ေထြး၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဇာ္ေမာ္ေအာင္နဲ႔ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္က စိုက္ပ်ဳိးေရး အရာရွိေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
3 years Ago
More News
Up