သန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ ရရွိထား

December 23, 2016

လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ ရရွိထား

အစိုးရသစ္ လက္ထပ္မွာ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းေတြကေန ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ ရရွိထားတယ္လို႔  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ ႀကီးဌာနက သတင္းရရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေခ်းေငြေတြကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႔ (IFAD)ကေန ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ၂၁ ခုကို ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္း၊ ေရအရင္း အျမစ္ေပါင္းစပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ကို မႏၱေလး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အပူပိုင္းဇုန္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္က ဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာေတြမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သတင္း - AMIA
6 years Ago
Up