သန္း၂၀၀ ေပးအပ္

April 28, 2017

ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာအစိုးရကို အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ ေပးအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔နဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာအစိုးရကို ကာလရွည္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေပးအပ္ဖို႔ အတည္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေၾကညာပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေမခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊  တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ နဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ ျပည္သူ႔ ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမို လက္လွမ္းမွီႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကဆိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ညြန္ၾကားေရးမႉး အူရစ္ခ္ဇာခ်ြားက “ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အေျခခံ အသံုးစရိတ္ျမင့္တာလာပါက ဆင္းရဲ႔တဲ့ မိသားစုေတြက ထိခိုက္ခံစားရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းဖိအားသက္ေရာက္မႈေတြကို ထိမ္းသိမ္းႏို္င္ျခင္းအားျဖင့္ အခုလုပ္ငန္းစဥ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္”လို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေျပာပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ ေခ်းေငြေတြဟာ ၀င္ေငြနိမ့္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးရံပုံေငြ ကေနေပးအပ္တဲ့ ကာလရွည္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းကေတာ့ ၃၈ ႏွစ္နဲ႔ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၆ႏွစ္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up