သတ္ေသသည့္ မိန္းကေလးကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လုိက္ဖ္လႊင့္ရန္ ကူညီသူ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရဖြယ္ရွိ | DVB