သတ္မွတ္စည္းကမ္း

May 14, 2018

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းနဲ႔  ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသြားဖို႔ရွိေနတယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတုိင္း ပညာေရး ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတခ်ဳိ႕ဟာ ယူထားတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔  ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းပညာေရးဦးစီးဌာနကေန စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိေနတာပါ။ စစ္ကိုင္းတုိင္းပညာေရးဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးျမင့္ထြန္းက “ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးရွာစားၾကတာေပါ့ေလ။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေပးထားတဲ့ ေဈးႏႈန္းနဲ႔ တန္ေအာင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက ထားသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတာေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီဘက္ႏွစ္ပိုင္းေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ဒါေတြနဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္ဖို႔လည္း အစီအစဥ္ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ၾကားေနရတာ ရွိတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြမွာ အိပ္ေဆာင္ေတြ မေကာင္းဘူး။ က်ပ္တယ္။ ကေလးတေယာက္အတြက္ ရွိရမယ့္ အက်ယ္အဝန္း မရွိဘူး။ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႔ေနရတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဆိုလည္း ေက်ာင္းေတြမွာ၊ စာသင္ခန္းေတြမွာ တခန္းလူ ၄၀ ႏႈန္းေလာက္ ထားသင့္တယ္။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ၅၀၊ ၆၀ ထားတာေတြလည္း ေတြ႔ေနရတယ္။ စာသင္ခန္းေတြခ်ဲ႔ဖို႔၊ အေဆာက္အဦခ်ဲ႔ဖို႔ လိုတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ စားရိပ္သာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စံခ်ိန္မမီဘူး။ လိုအပ္ေသးတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ဖို႔ ေဆးဖို႔ လိုအပ္ေသးတာေပါ့”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးလာတဲ့အတြက္ စာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေတာ့ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက စာကိုသာ ဦးစားေပးသင္ၾကားေနတာျဖစ္လို႔ က်န္တဲ့ သက္ေမြး၊ အားကစား၊ ကာယ၊ ဂီတ၊ စာရိတၱ၊ ရသပိုင္းေတြမွာ အစိုးရေက်ာင္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ အားနည္းေနေသးတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအမ်ားစုက စာကလဲြလို႔ က်န္တဲ့အပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာကေတာ့ ဘက္စံုပညာေရးဆိုတဲ့အတိုင္း သင္ေပးေနတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအုပ္တဦးက ေျပာပါတယ္။ SEC ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္က “ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဘက္မွာ အားကိုးအားထားျပဳေနတဲ့ လူတန္းစားအလႊာနဲ႔ မိသားစုေတြ ရွိေနသလို၊ အစိုးရေက်ာင္းဘက္မွာ ယံုၾကည္မႈရွိေနတာလည္း ရွိတာပဲ။ ေငြေၾကးေတာင္းတဲ့ ပမာဏကလည္း နည္းတဲ့ဆီကနည္း၊ မ်ားတဲ့ဆီကမ်ားဆိုတာ ဟုတ္ေနတာပဲ။ ဒါကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ဘယ္ေလာက္ေတာင္းပါ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း မရျပန္ဘူး။ ဝင္ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ေပးလုိ႔ မရျပန္ဘူး။ ဒါကေတာ့ မိဘေတြကုိယ္တုိင္ အကဲခတ္ၿပီးမွ ဘယ္လုိေက်ာင္းမ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္ေတာင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုဖန္တီးေပးေနတယ္။ ဘယ္လိုေက်ာင္းမ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္သာေတာင္းတယ္။ ဖန္တီးေပးတဲ့၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ အင္အားက နည္းတယ္ မနည္းဘူးဆိုတာက ကိုယ္တိုင္ သံုးသပ္ၾကရမယ့္ အေနအထားလုိ႔ ျမင္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက ကေလးၿမိဳ႕၊ ေရဦးၿမိဳ႕ေတြမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဥပေဒ၊ နည္းပေဒ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဥပေဒေပၚထြက္လာၿပီး ဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ရင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္သြားႏုိင္သလို လက္ရွိမွာကို တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္မယ္ဆိုရင္ ရပ္ရမယ့္ေက်ာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားမိဘေတြအေနနဲ႔ ေငြေၾကးသံုးစဲြႏုိင္တဲ့အေပၚ မူတည္ကာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဘာ္ဒါေတြမွာ အလ်ဥ္းသင့္သလို ကိုယ့္သားသမီးကို ထားလာၾကပါတယ္။ ဒီလို ထားလာၾကတာကလည္း ကိုယ့္သားသမီးကို တအားတတ္ေစခ်င္လုိ႔ ထားၾကတာျဖစ္ၿပီး အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာလည္း တကယ္ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ တကယ္လည္း သင္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘရဲ႕လိုအင္ဆႏၵအရ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ သြားတယ္လုိ႔ပဲ ျမင္တယ္လို႔လည္း ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးျမင့္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အထိ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၄ ေက်ာင္းထိရွိကာ အရင္ကထက္ ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးလာတာပါ။ စမ္းသပ္ ၁ ႏွစ္ခြင့္ျပဳတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း၊ စမ္းသပ္ ၁ ႏွစ္မွ ယာယီ ၂ ႏွစ္ထိ ၂၅ ေက်ာင္း၊ ယာယီ ၂ ႏွစ္မွ ယာယီ ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုး ၃၀ ေက်ာင္း၊ သက္တမ္းက်န္ ၁၄ ေက်ာင္းနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ စမး္သပ္ ၁ ႏွစ္မွ စမ္းသပ္ ၁ ႏွစ္ျပန္ထားတဲ့ ၅ ေက်ာင္း ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။
4 years Ago
Up