သတင္းအခ်က္အလက္

December 15, 2018

သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည္သူမ်ား ရယူႏုိင္ေရး သင္တန္းပုိ႔ခ်

သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ပါဝင္တဲ့ အေထာက္အကူျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ျပည္သူေတြ ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္ဖို႔ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFP က စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစားရင္း ေကာက္ယူရာမွာ ပါဝင္တဲ့ အေထာက္အကူျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ျပည္သူေတြ ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္ဖို႔ သင္တန္းတခုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA က တရက္တာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA နဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ CSO လူမႈအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ သတင္းေထာက္ေတြအတြက္ ဒီသင္တန္းတက္ေရာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့သင္တန္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာပါ၀င္တဲ့ အခ်က္လက္ေတြကိုု ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲအသံုုးျပဴနည္းေတြကိုု သင္ၾကားေပးခဲ့တာလို႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA ရဲ့ programme Specialist- Census .Mr Daniel Msonda ကေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းကေနၿပီးေတာ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာေတြ စာအုပ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီဟာေတြကိုသုံးတဲ့ သူကေတာ့နည္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အထူးသျဖင့္ အခ်က္အလက္တိတိက်က်ေလးကို ေတာင္းၾကတာရွိပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အသးစိတ္ေတြေတာင္းခံလာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေတာင္းခံလာမႈအေပၚ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးတဲ့အခ်ိန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်က္ အလက္ေတြ သုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္ေအာင္ ဒီသင္တန္းကို စီစဥ္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စစ္ေတြမွာလုပ္တဲ့ဟာက စစ္ေတြမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ အသုံးျပဳတဲ့သူေတြ ဒီသတင္းအခ်က္ေတြ သုံးႏိုင္ေအာင္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေဆာ့၀ဲဖ္ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တီထြင္ ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA စီမံကိန္းအရာရွိ ေဒၚယုျမတ္မြန္က ေျပာပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA စီမံကိန္းအရာရွိ ေဒၚယုျမတ္မြန္က ”လူသန္း ၅၀ (ျမန္မာ့လူဦးေရ) ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ ၁၀၀ ရာခိုင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ သန္း သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ စုစည္းၿပီးထည့္ထားပါတယ္။ လူဦးေရနဲ႔ဆိုရင္ က်း/မဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ အသက္အရြယ္ လိင္အပိုင္အျခားအဲ့ဒါေတြပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စတာေတြ အခ်က္အလက္ေတြပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာမပါတာကေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ မထည့္ပါဘူး” လို႔ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ပိုမိုသိရွိႏိုင္မယ့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စီးမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲေနသူေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဟာ လူဦးေရနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ ပိုၿပီး အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ Software ဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ မိုဘုိုင္ဖုန္းမွာလည္း Online, Offline, ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး သုံးလို႔ရေအာင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသလို ရွာေဖြၾကည့္ရႈတဲ့အခါမွာလည္း အလိုက္သင့္ ရွာေဖြလို႔ရေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုသင္တန္းေတြကို ေနျပည္နယ္ေတာ္အပါအဝင္္ ကခ်င္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA က သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့တာပါ။ စစ္ေတြမွာ ပို႔ခ်ခဲ့တဲ့ ဒီသင္တန္းကိုေတာ့ ဒီႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးပို႔ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago

May 28, 2018

သတင္းအခ်က္အလက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ရန္ တ႐ုတ္ ေဆာ္ၾသ

တ႐ုတ္အစိုးရဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဖလွယ္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ဖို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပပြဲမွာ ႏိုင္ငံတကာကို ေဆာ္ၾသလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ေကြ႔ရန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအခ်က္အလက္ လုပ္ငန္းျပပြဲရဲ႕ ဖြင့္ပြဲမွာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးစာအတြင္း ခုလို ေဆာ္ၾသလိုက္တာပါ။ တ႐ုတ္ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခ်ိဳင္းနားကို ပ်ိဳးေထာင္မႈနဲ႔ ဆိုင္ဘာေလာက အားေကာင္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို ဗဟိုထားတဲ့ အမ်ိဳးသား သတင္းအခ်က္အလက္ ဗ်ဴဟာႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္လို႔ စာထဲမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပပြဲကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ နီးပါးက ပါဝင္သူ အေယာက္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ဆင္ႏႊဲေနပါတယ္။ ျပပြဲအတြင္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ၊ hardware၊ digital applications နဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြကို ျပသထားပါတယ္။ ေမ ၂၆ ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ျပပြဲဟာ ေမ ၂၉ ရက္ေန႔ ၿပီးဆံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up