သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို အေျဖရွာရန္ေဆြးေႏြး

April 9, 2018

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို အေျဖရွာရန္ေဆြးေႏြး

  သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကုသလမဂၢ  UN - REDD အစီအစဥ္တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္တဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ REDD မဟာဗ်ဴဟာ ညိႇႏိႈင္းျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးစင္တာ IBC မွာ ဧၿပီ ၉ ရက္ေန႔ကေန ၁၀ ရက္ေန႔ ထိ ၂ ရက္တာ က်င္းပေနပါတယ္။ REDD အစီအစဥ္ဟာ သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီးမႈ ဒါမွမဟုတ္ သစ္ေတာ အတန္းအစား က်ဆင္းျခင္း အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာတဲ့ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကိုေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ REDD PLus အစီအစဥ္ကို ကနဦးအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲ အဆင့္သာ႐ွိေသးၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အကုန္ ၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ UN REDD ကေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up