သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအား ကာကြယ္ေရး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

June 20, 2017

သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအား ကာကြယ္ေရး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

အာရွေဒသတြင္း REDD+ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မွာ ဌာေန တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ Horizon Lake View Resort မွာ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပပါတယ္။ REDD+ ဆုိတာဟာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက သစ္ေတာ သယံဇာတေတြကုိ ကာကြယ္ေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ဖုိ႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီတဲ့ မူဝါဒေရးရာ မက္လုံးေပးတဲ႔ အစီအစဥ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္ထြန္းက “REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းနဲ႔ သစ္ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းကုိ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ထာဝစဥ္ တည္တံ့ေစရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ သစ္ေတာစုိက္ခင္း တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ထုိင္း၊ နီေပါ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံေတြက အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံ ဖလွယ္တာေတြကုိ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ကုိကုိလတ္ (ေနျပည္ေတာ္)  
6 years Ago
Up