သစ္ေတာစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳေျမ

February 14, 2017

သစ္ေတာစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳေျမ ဧက ၇ သိန္းေက်ာ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္သာရွိ

  သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳ ေျမဧက ၇ သိန္းေက်ာ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ ဧက ၂ သိန္းေက်ာ္သာ ႐ွိတယ္လို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ “စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိတဲ့အတြက္ စိုက္ခင္းျပန္အပ္တဲ့ သူေတြ႐ွိသလို၊ ေျမေနရာလက္ဦးမႈအတြက္ သာရွိၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိတဲ့အတြက္ စိုက္ခင္းမေအာင္ျမင္လို႔ ျပန္သိမ္းတဲ့ ေျမဧကေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သစ္ေတာစိုက္ဧက ၇ သိန္းေက်ာ္မွာ ျပန္သိမ္းတဲ့ ေျမဧက ၅ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ႐ွိပါတယ္။ တကယ္စိုက္တာက ၂ သိန္းေက်ာ္ပဲ ရွိတယ္”လို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာဝါရီ ၁၄ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔မွာ လႈိင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ေမးျမန္းတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳၿပီး ေျမဧကႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - ေအာင္ဆန္းဦး
6 years Ago
Up