သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

February 26, 2017

ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရရွိဖို႔ လုပ္သားကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းေပးတာေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႔ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာပါ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပုဂၢလိက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစဖို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္က UMFCCI အသင္း ခ်ဳပ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီးၿပီး ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာကအကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၅ ႏွစ္က ေန ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းမေနဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကေလးလုပ္သား(၁)သန္းခြဲေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up