သက္ႀကီးရြယ္အို ၅ ဦးတြင္ ၁ ဦး အလုပ္လုပ္ေနရဆဲ

April 10, 2016

သက္ႀကီးရြယ္အို ၅ ဦးတြင္ ၁ ဦး အလုပ္လုပ္ေနရဆဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္နဲ႔အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ၅ ဦးမွာ ၁ ဦးက အလုပ္လုပ္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ကလည္း ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္နဲ႔အထက္ လူႀကီးေတြရဲ႕ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လယ္ယာ၊ သားငါးနဲ႔ သစ္ေတာက႑ေတြမွာ ကာယအသံုးျပဳတဲ႔ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ဂ်က္ဆန္က “ဒီအခ်က္က ျပည့္စံု လံုေလာက္တဲ့ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ မူဝါဒေတြလိုအပ္ေနၿပီဆိုတာ ျပေနတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ကေန ၇၅ ႏွစ္နဲ႔အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို စုစုေပါင္းဦးေရ သိန္း ၃၀ ေလာက္ ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္သူဦးေရ ၆ သိန္းခြဲေလာက္ ရွိေနတာပါ။ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ႔ အလုပ္ လုပ္ေနဆဲ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြဟာ ၿမိဳ႕ျပက သက္ႀကီးရြယ္အို ေတြထက္ ေလးဆေလာက္ ပိုမ်ား တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
7 years Ago
Up