သက္ႀကီးရြယ္အို ဥပေဒၾကမ္း

August 4, 2016

သက္ႀကီးရြယ္အိုဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ေရာက္ရွိ

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ခိုကိုးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ေရးဆြဲတင္ျပလာတဲ့ ပထမဆံုး ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး (လူကယ္ျပန္) ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက  တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက လႊတ္ေတာ္သေဘာထား ရယူခဲ့ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိတာေၾကာင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ေထာက္ပံ့ေငြကိစၥကို အေလးထား ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ပဲခူးတိုင္း၊ အမွတ္ ၁၂ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။ သူက “ခိုကိုးရာမဲ့သူ သားသမီးအေထာက္အပံ့ မေပးႏိုင္တဲ့သူ အဲဒီအေပၚမွာ အေျချပဳၿပီးေတာ့ အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥပဲ။ ဒီအေထာက္အပ့ံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ဒီဟာက ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိလိမ့္မယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က စတင္ဖို႔ ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းနဲ႔ က်န္းမာေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အခု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ  ဥပေဒအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အပါအ၀င္ အခန္း ၁၇ ခန္းနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ေက်ာ္ ပါရွိပါတယ္။ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အဲဒီေကာ္မတီက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီကို လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ ၁၇ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up