ဝန္ႀကီးမ်ား

August 5, 2018

တ႐ုတ္-အင္ဒို-ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆံု

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကန္ေက်ာင္းဝါ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္ႏိုမာဆူဒီ တုိ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဝမ္ယီဟာ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတုိ႔ကို အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစညး္အေဝးပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္အစည္းေဝးပြဲအတြင္း ေတြ႔ဆံုခဲ့တာပါ။ ကိုရီးယားကၽြနး္ဆြယ္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုးတက္မႈေတြဟာ ကၽြန္းဆြယ္အေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြ အားလံုးရဲ႕ အားထုတ္မႈရလဒ္ျဖစ္လုိ႔ တန္ဖိုးထားၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ဝမ္ယီနဲ႔ ကန္ေက်ာင္းဝါတုိ႔က သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီဟာ အင္ဒိုနီးယားႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ရက္ႏုိ-မာဆူဒီ နဲ႔ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ တ႐ုတ္နဲ႔အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔ဟာ အာရွေဒသၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုးတက္ေရးမွာ အခရာက်တဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးပိုၿပီး နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ရထားလမ္းအပါအဝင္ အဓိက စီမံကိန္းႀကီးေတြ ေပၚေပါက္ ေရးဆက္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ အဆင့္ျမင့္အရာရွိအဆင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ဖုိ႔လည္း ဝမ္ယီက တိုက္တြန္းပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ အာရွအားကစာၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပတဲ့ အင္ဒိုနီး ရွားႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာငး္ေျပာၾကားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုး တက္ေအာင္လုပ္သြားမယ္လုိ႔ေျပာၾကားထားပါတယ္။
5 years Ago
Up