ဝန္ထမ္း

June 21, 2019

စစ္ကုိင္းတုိင္းတြင္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းျဖင့္မညီသည့္ ေထြအုပ္ ၂၅ ဦးကို အေရးယူထား

အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေတြကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္တာ၊ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ကေန ထုတ္ပစ္တာေတြကို ၂၅ ဦးထိ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေရးယူခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ ေအာက္ေျခ စာပို႔၊ ႐ံုးအကူ၊ ရပ္ေက်းစာေရးကေန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးရာထူးအထိ ပါဝင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ “ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒကို မလိုက္နာႏုိင္ရင္ အေရးယူတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို တုိင္တန္းခံရတာေတြလည္း ရွိၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းအရ အေရးယူပါဆိုတာေတြလည္း ရွိပါတယ္” လို႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမႈး ဦးတင္ေမာင္ေဆြက တုိင္းအစိုးရျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းျပဳန္းတီးမႈစာရင္းေတြအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပင္လည္ဘူး၊ ေဖာင္းျပင္၊ ကနီ၊ ကသာ၊ ေရဦး၊ ကေလး စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း ၇ ဦးကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး႐ံုး၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ စတဲ့႐ံုးေတြက ဝန္ထမ္း ၆ ဦးကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခဲ့သလို ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္႐ံုးနဲ႔ မိုပိုင္းလြတ္ၿမိဳ႕႐ံုးတို႔က ဝန္ထမ္း ၂ ဦးကိုေတာ့ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီး႐ံုးက ၂ ဦးအပါအဝင္ ကသာ၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ၁ ဦးစီတို႔ကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး အင္းေတာ္၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြက ဝန္ထမ္း ၂ ဦးကိုေတာ့ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေမလကုန္အထိ ဘုတလင္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ေတြက ၁ ဦးစီကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ကာ ေခ်ာင္းဦး၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္က ၁ ဦးစီကိုလည္း ဝန္ထမ္းအျဖစ္က ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္းအေနနဲ႔ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံရသူ ၁၉ ဦးန႔ဲ ဝန္ထမ္းအျဖစ္က ထုတ္ပစ္ခံရသူ ၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးရွိခဲ့ပါတယ္။ အေရးယူခံရသူေတြထဲမွာ အဂတိကိစၥေၾကာင့္ တုိင္တန္းခံရတာေတြလည္း ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ကေန စာပို႔အဆင့္အထိ ဝန္ထမ္းအင္အား ၄၃၆၀ ဦးကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ၃၉၃၃ ဦးကို ခန္႔ထားကာ ၄၂၇ ဦး လစ္လပ္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈအေနနဲ႔ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ထိ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေတြကိုလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဥပေဒအရ အစားထိုးျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၀၁၀ ဦးခန္႔ထားခဲ့ၿပီး ၁၁ ဦးကို တာဝန္က ရပ္စဲတာ၊ မွတ္တမ္းတင္တာ၊ ႏႈတ္နဲ႔သတိေပးတာ စတဲ့ အျပစ္ေပးအေရးယူတာေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၀၂၆ ဦးခန္႔ထားကာ ၃ ဦးကို အေရးယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၇ ဦးကို အေရးယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ “လစ္လပ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာပဲ။ မႈခင္းျဖစ္တာ၊ ေသဆံုးတာ၊ မႈခင္းျဖစ္ၿပီး အေရးယူခံရတာ၊ ႏုတ္ထြက္တာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အားလံုးခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ လစ္လပ္တာေတြရွိေနမွာပါ။ ဒါကိုလည္း ရပ္ေက်းဥပေဒအတိုင္းပဲ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ၿပီး ျပန္ၿပီးေရြးခ်ယ္ေနပါတယ္။” လို႔ တိုင္းအတြင္းေရးမႉးက ေျပာပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၁ ခု၊ ခ႐ိုင္ ၁၀ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ ၁၃ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ၂၇၀၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၇၅၆ အုပ္စု၊ ေက်းရြာ ၅၉၉၃ ရြာ၊ အိမ္ေျခ ၁၀၀၈၂၁၆ အိမ္နဲ႔ လူဦးေရ ၅၄၄၀၆၆၈ ဦးရွိတယ္လုိ႔ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔သတင္းေတြအရ သိရပါတယ္။
3 years Ago

April 13, 2019

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚဌာနတြင္ သႀကၤန္ကာလ ဝန္ထမ္းအင္အား ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ခ်ထား

မဟာသၾကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚဌာနမွာ ဝန္ထမ္းအင္အားကို ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ခ်ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာခင္သိဂႌျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ေဆး႐ံုႀကီးအေရးေပၚဌာနအေနနဲ႔ ပံုမွန္ရက္ေတြမွာ ဝန္ထမ္းအင္အားကို ၈၀ ကေန ၁၀၀ အထိ ခ်ထားေပမယ့္ သႀကၤန္ကာလမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁၅၀ ကေန ၂၀၀ ေလာက္ အထိ ခ်ထားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သႀကၤန္တြင္းမွာ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ အေရးေပၚဌာနမွာ ဝန္ထမ္းအင္အားကို ေလာက္ငေအာင္ ႏွစ္ဆ တိုးၿပီးခ်ထားသလို  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး အေရးေပၚဌာနကို ေရာက္လာတဲ့ လူနာေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုသေပးမႈေပးႏုိင္ဖို႔ ဌာနအတြင္း အႀကဳိဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားတယ္လို႔ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္သၾကၤန္မွာ အေရးေပၚလူနာေတြ ေဆး႐ံုႀကီးကို ေရာက္ရွိလာပါက ေဆးဝါးျပတ္လပ္တာမရွိရေအာင္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာေတြ ႀကဳိတင္စုေဆာင္းထားတယ္လို႔ လည္းဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အထူးကု ျပင္ပလူနာဌာနေတြကိုေတာ့ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ကာလမွာ ပိတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္မွာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈရွိရင္ အေရးေပၚကုသၿပီး အခမဲ့ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္း လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္း လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ကလြဲလို႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၉ ေနရာမွာ ဝန္ထမ္းအင္အား ၇၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအပါအဝင္ ျပည္သူေတြ အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ ေရကစားၾကမယ့္ ၁၈ ေနရာကို  အေရးႀကီးေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အေရေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြလုပ္သြားမယ္လို႔ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။ သႀကၤန္ကာလအတြင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ အေရးေပၚကုသႏိုင္ဖို႔ လူနာတင္ယာဥ္ အစီး ၁၀၀ ကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရးေပၚလူနာေတြကို ကုသႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေရးေပၚဌာမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္တာေတြကို ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) သင္တန္းေရးရာဌာန တြြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေဒၚလဲ့ရည္သူက ေျပာပါတယ္။ မႏွစ္က မဟာသႀကၤန္ကာလမွာေတာ့ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚဌာနကို ေရာက္ရွိလာတဲ့  လူနာ ၈၃၀ ရွိၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၂ ေယာက္ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အေရးေပၚဌာနကို ေရာက္ရွိလာတဲ့လူနာ အေရအတြက္ရဲ႕ သံုးပံုတပံုကေတာ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း- ဆုဆုသြယ္၊ သူဇာလင္း ဓာတ္ပံု- YGH
3 years Ago
Up