ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္

January 25, 2018

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္

ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ထားတယ္လို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ သိန္းနဲ႔အထက္ ဝင္ေငြခြန္ေပးထားၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတို႔ဟာလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ သိန္းနဲ႔အထက္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးသြင္းထားတာပါ။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းနဲ႔ အထက္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးသြင္းတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ က်ပ္သန္း ၂ ေသာင္းေအာက္ ေပးသြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လံုၿခံဳေရးန႔ဲဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္လုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ က်ပ္သန္း ၁ ေသာင္းေအာက္ ေပးသြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႔နဲ႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း စတာေတြ ပါေနပါတယ္။ ဝင္ေငြခြန္ အလႊာေတြကို က်ပ္သန္း ၅ ေထာင္ေအာက္၊ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ေအာက္နဲ႔ က်ပ္သန္း ၅၀ ေအာက္လို႔လည္း ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပံုႏွိပ္ေရးနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး၊ တပ္မေတာ္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စတာေတြကေတာ့ က်ပ္သန္း ၅၀ ေအာက္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၂ ခု ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - MOGE
3 years Ago
Up