လႊတ္ေတာ္ေရးရာ

November 17, 2015

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္က်င္းပ

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ကို ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမွာ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၄ ခုကို သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပဖို႔ ပါရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးကာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးျပတိုက္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။
7 years Ago
Up