လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္မည္

April 29, 2016

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္မည္

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း ၃ ခုကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ပါက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ သက္တမ္းရဲ႕ ပထမ ၁ ႏွစ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ပဥၥမေျမာက္ႏွစ္မွာ မက်င္းပဘဲ  ဒုတိယ၊ တတိယနဲ႔ စတုတၳႏွစ္ေတြမွာသာ က်င္းပရမယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔  တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြမွာလည္း အလားတူ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူလေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၉ မွာ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ တစံုတရာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ လစ္လပ္ခဲ့ရင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီအစားထိုး ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရမယ္လို႔သာ ပါရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့  ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနရာအပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အနည္းဆံုး ၁၀ ေနရာေလာက္ လစ္လပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up