လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးညႇိႏႈိင္းအဖြဲ႔

A d v e r t i s e m e n t With Us

March 18, 2016

လႊတ္ေတာ္ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ညိႇႏႈိင္းမႈအဖြဲ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ေၾကညာပါတယ္။ အဖြဲ႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းတာလို႔ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ ပါရွိပါတယ္။ ၈ ဦးပါ ဒီအဖြဲ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၃ ဦးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးက အဖြဲ႔၀င္ေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ၾကၿပီး အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ဦးၿဖဳိးေဇယ်ာေသာ္က ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အတြင္းေရးမႉး ဦးၿဖဳိးေဇယ်ာေသာ္က “၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီတုန္းက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီးသြားေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ ျမႇင့္တင္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ ျမႇင့္တင္ဖို႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကိုလည္း အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ဖို႔ ဆုိၿပီးေတာ့ ဒီအခ်က္ ၃ ခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔ျဖစ္တာပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းေတြကို အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေတြ အပါအ၀င္ တျခားေသာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်မႈေတြအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးတခုလုံးရဲ႕ အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပိုင္း  ျမႇင့္တင္သြားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up